Phí Spread Fxcess

Spread chặt chẽ và việc Thực thi Thị trường Nhanh chóng sẽ giúp bạn đặc biệt thoải mái khi kiểm soát các giao dịch của mình, bất kể bạn sử dụng công cụ nào. Bạn sẽ có ưu thế cạnh tranh và có thể thoải mái áp dụng chiến lược giao dịch mà mình lựa chọn. 
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu
BRENTCASH 3 7.953 0.01 Lot
NAT.GASCASH 0.5 0.46 0.01 Lot
WTICASH 3 5.854 0.01 Lot

Thị trường

  • Công ty, vì mục đích quản lý rủi ro, có quyền thay đổi đòn bẩy tài khoản của khách hàng dựa trên hoạt động giao dịch hoặc để phản ánh các điều kiện thị trường hiện hành. Việc giảm đòn bẩy có thể gây ra việc thanh lý một số hoặc tất cả các vị thế của khách hàng.
  • Với dư ký quỹ dương (mức ký quỹ > 100%), yêu cầu ký quỹ sẽ bằng 0 khi bạn mở một vị thế phòng ngừa rủi ro;
  • Giờ giao dịch bắt đầu hàng ngày từ 00:00 đến 24:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu theo giờ máy chủ.
  • Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 sẽ được áp dụng trong thời gian mùa hè).
  • Leverage on RUB,CNH,TRY,BRL BRL & MXN crosses will be set to Maximum 1:100.
  • Leverage on CHF,DKK and CZK crosses will be set to Maximum 1:200.
  • Trading hours for specific exotic pairs: USDRUB, EURRUB: 10:00- 18:00 USDCNH, EURCNH: 03:00 -24:00, USDBRL 13:00 – 22:00.