Giao dịch Cổ phiếu

Giao dịch cùng những gã khổng lồ trong ngành mà bạn ngưỡng mộ và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn một cách hiệu quả. Hãy chọn công ty yêu thích để giao dịch Cổ phiếu CFD và mở rộng phong cách giao dịch của bạn. Với Fxcess, bạn có cơ hội giao dịch CFD cổ phiếu Apple, Microsoft, Google, Facebook và hơn thế nữa.  

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.

Cổ phiếu là gì?

Đầu tư vào Cổ phiếu có nghĩa là bạn giao dịch với các công ty nổi tiếng như Apple, Google và Facebook. Với Cổ phiếu, bạn có khả năng giao dịch trực tiếp với công ty yêu thích của mình mà không chỉ dựa vào việc gia tăng Cổ phiếu của công ty. Với CFD, bạn giao dịch dựa trên sự dịch chuyển giá Cổ phiếu mà không cần phải thực sự sở hữu Cổ phiếu.
  • Phổ biến. Cổ phiếu là một trong những công cụ được giao dịch nhiều nhất.
  • Cơ hội. Tìm các cơ hội giao dịch khác nhau.
  • Năng động. Cổ phiếu ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và ngược lại.
  • Di động. Giao dịch từ bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào qua MT4.
A white circle that includes the symbols of Facebook, Google and Apple and refers to what is shares trading
a table with login, customer number and balance forex trading account details
a table with sell and buy prices for forex trading such as the eurusd pair
a table with forex pairs and trading symbols and bid and ask prices

Giao dịch Cổ phiếu như thế nào?

Trading Shares gives you the opportunity to trade Share CFDs with some of the largest public companies that ever existed. With Shares, you trade on the movement of the Share’s price, which means if you speculate that the price of the share will rise, you will BUY. If you believe that the price will fall, then you SELL. With Shares you don’t have to solely depend on the Share increasing in value in order to profit.

Ba Bước Đơn giản để Giao dịch Cổ phiếu

1

Chọn một Cổ phiếu

Chọn một Cổ phiếu mà bạn thấy phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

2

Tìm ra sự dịch chuyển của Cổ phiếu

Thông qua bất kỳ phân tích nào mà bạn theo dõi, hãy suy đoán xem giá của Cổ phiếu đó sẽ dịch chuyển tới đâu.

3

Đặt lệnh giao dịch

Thực thi lệnh của bạn và tìm kiếm các cơ hội giao dịch khác.

Ba Bước Đơn giản để Giao dịch Cổ phiếu

01

Chọn một Cổ phiếu

Chọn một Cổ phiếu mà bạn thấy phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

02

Tìm ra sự dịch chuyển của Cổ phiếu

Thông qua bất kỳ phân tích nào mà bạn theo dõi, hãy suy đoán xem giá của Cổ phiếu đó sẽ dịch chuyển tới đâu.

03

Đặt lệnh giao dịch

Thực thi lệnh của bạn và tìm kiếm các cơ hội giao dịch khác.

Giao dịch thật Dễ dàng từ Bất cứ đâu

MetaTrader 4là nền tảng được sử dụng phổ biến nhất cho giao dịch trực tuyến. Nó là nền tảng phù hợp với tất cả nhà giao dịch ở mọi cấp độ, với các công cụ giao dịch chuyên nghiệp và có thể truy cập thông qua các thiết bị khác nhau.
A grey outline of a circle with one grey point on it
A grey outline of a circle with 2 dark points on it
a mobile screen with metatrader 4 platform showing how to trade with fxcess
a mobile screen with stats showing how to trade with fxcess via the metatrader 4 platform

Các Cổ phiếu Phổ biến

Thị trường Bán Mua Chênh lệch
Apple Inc. N/A N/A N/A
Alphabet Inc. N/A N/A N/A
Meta Platforms, Inc. N/A N/A N/A
Microsoft Corporation N/A N/A N/A
Walmart Inc. N/A N/A N/A
Thị trường Bán Mua Chênh lệch
Alibaba N/A N/A N/A
Goldman N/A N/A N/A
Netflix N/A N/A N/A
BP N/A N/A N/A
Tesco N/A N/A N/A

FXcess cung cấp cho bạn mức giá cạnh tranh và tốc độ khớp lệnh thị trường rất nhanh.
Bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới ưu việt ngay hôm nay.

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.

Hoặc, thử Tài khoản Demo a blue arrow pointing to the right indicating a link