Ký quỹ Tài khoản

Fxcess mang đến cơ hội gửi tiền vào tài khoản của bạn thông qua các phương thức khác nhau thuận tiện cho bạn. Ngay khi bạn gửi tiền, bạn có quyền truy cập để giao dịch hơn 300 công cụ.

visa symbol referring to deposit and withdrawal methods
Loại Tiền tệ

JPY, EUR, USD, GBP

THỜI GIAN XỬ LÝ

Tức thì

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.

wire transfer symbol referring to deposit and withdrawal methods
Loại Tiền tệ

JPY, EUR, USD, GBP

THỜI GIAN XỬ LÝ

2-5 Ngày làm việc

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.

FXcess cung cấp cho bạn mức giá cạnh tranh và tốc độ khớp lệnh thị trường rất nhanh.

Bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới ưu việt ngay hôm nay.

Tất cả các giao dịch đều có rủi ro.
Nó có thể làm mất tất cả vốn của bạn.

Hoặc, thử Tài khoản Demo a blue arrow pointing to the right indicating a link