Khuyến mãi

a male figure pointing to the 100% and 40% bonus referring to the fxcess promotions page
a male figure pointing to the 100% and 40% bonus referring to the fxcess promotions mobile page

Tiền Thưởng Nạp Tiền

Tiền thưởng Chia sẻ 100%

Tận dụng tối đa các loại tiền thưởng đặc biệt của
chúng tôi cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn.

*Áp dụng Điều khoản và Điều kiện.
Tiền thưởng không thể rút được.

Tiền thưởng Sức mạnh 40%

Đẩy mạnh giao dịch của bạn với 40% tiền thưởng sức mạnh

*Áp dụng Điều khoản và Điều kiện.
Tiền thưởng không thể rút được.

Tiền thưởng Tín dụng

Nhận tiền thưởng cho mỗi khoản tiền gửi,
được ghi có trực tiếp vào tài khoản của bạn.

*Áp dụng Điều khoản và Điều kiện.
Tiền thưởng không thể rút được.

Fxcess cung cấp giá cả cạnh tranh và thực thi thị trường nhanh
chóng. Hãy bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới mạnh mẽ ngay hôm nay.

Hoặc, thử Tài khoản Demo