Chương trình Tặng thưởng IB

Tham gia chương trình Tặng thưởng của Fxcess và nhận giải thưởng tiền mặt lớn!*

Hãy giới thiệu những khách hàng mới để kiếm thêm phần thưởng tiền mặt (bên cạnh các khoản chiết khấu của bạn) lên đến 5.000 USD mỗi tháng khi bạn đạt được các mục tiêu của chúng tôi (được nêu trong bảng). Người mà bạn giới thiệu giao dịch càng nhiều, phần thưởng của bạn sẽ càng lớn.

Chương trình Tặng thưởng IB sẽ được triển khai hàng tháng, bắt đầu vào ngày đầu tiên và kết thúc vào ngày cuối cùng của mỗi tháng.

Các IB sẽ đủ điều kiện nhận các phần thưởng tương ứng nếu họ đáp ứng được các yêu cầu (theo Điều khoản & điều kiện) trước thời điểm thị trường đóng cửa hàng tháng.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.
Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
*Điều khoản và điều kiện áp dụng.

Xin đừng quên!
Đây là chương trình Tặng thưởng hàng tháng

Bạn có thể tìm thấy ngày chính xác bên dưới.

Bắt đầu từ

Kết thúc vào

1 tháng 7 năm
2021

1 tháng 8 năm
2022

1 tháng 9 năm
2022

1 tháng 10 năm
2022

1 tháng 11 năm
2022

1 tháng 12 năm
2022

31 tháng 7 năm
2022

31 tháng 8 năm
2022

30 tháng 9 năm
2022

31 tháng 10 năm
2022

30 tháng 11 năm
2022

31 tháng 12 năm
2022

Về phần thưởng

Mức thưởng
Số tiền ròng đủ điều kiện tính theo (TRIỆU)
Số lot giao dịch tối thiểu*
Phần thưởng tiền mặt (USD)
Bronze
$10,000
100
$450
Silver
$25,000
250
$1,000
Gold
$50,000
500
$2,000
Platinum
$100,000
1,000
$4,000
Master
$150,000
1,250
$5,000
Mức thưởng Số tiền ròng đủ điều kiện tính theo (TRIỆU) Số lot giao dịch tối thiểu* Phần thưởng tiền mặt (USD)
Bronze $10,000 100 $450
Silver $25,000 250 $1,000
Gold $50,000 500 $2,000
Platinum $100,000 1,000 $4,000
Master $150,000 1,250 $5,000
 
Qualifying Net Money In2 (“MI”)
1. USD 10,000
2. USD 25,000
3. USD 50,000
 
Số lot giao dịch tối thiểu*
1. 100 Lots
2. 250 Lots
3. 500 Lots
 
Reward
1. Apple Watch Series 6 (Wi-Fi) OR USD 450 Cash Prize
2. Iphone 12 Pro 128GB OR USD 1,150 Cash Prize
3. Apple Watch Series 6 (Wi-Fi) + iphone 12 Pro 128 GB + Airpods Pro OR USD 2,000 Cash Prize
 
*Lưu ý: Số lot giao dịch tối thiểu được tính dựa trên các giao dịch FX, hàng hóa và kim loại
Tất cả những gì bạn cần làm là đảm bảo mạng lưới khách hàng của bạn đáp ứng được tiêu chí Số tiền nạp ròng và Số lot giao dịch vào cuối mỗi tháng theo Điều khoản và điều kiện.
Note: The minimum traded lots include FX, Commodities and Metals
All you need to do is meet the Net Deposits criteria and Traded Lots under your network by the end of each month as per T&Cs.

Cách tham gia chương trình Tặng thưởng

Nếu bạn mới sử dụng Fxcess, hãy đăng ký tài khoản IB và điền các dữ liệu cần thiết.

Nếu bạn đã là đối tác, bạn chỉ cần yêu cầu tham gia bằng cách liên hệ với Người quản lý tài khoản của bạn.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.