Phí Spread Fxcess

Spread chặt chẽ và việc Thực thi Thị trường Nhanh chóng sẽ giúp bạn đặc biệt thoải mái khi kiểm soát các giao dịch của mình, bất kể bạn sử dụng công cụ nào. Bạn sẽ có ưu thế cạnh tranh và có thể thoải mái áp dụng chiến lược giao dịch mà mình lựa chọn. 
Thị trường Phí giao dịch tối thiểu Phí giao dịch Trung bình Quy mô giao dịch tối thiểu
XAUEUR 18 27.302 0.01 Lot
XAUUSD 19 24.641 0.01 Lot
XPDUSD 31 574.508 0.01 Lot
XPTUSD 19 168.431 0.01 Lot
XAGEUR 1.1 2.579 0.01 Lot
XAGUSD 1.1 1.512 0.01 Lot